Voorwaarden

Voorwaarden bij contracten getekend na 1 maart 2018

Op uw leasecontract staat welke versie van de voorwaarden van toepassing zijn. Als dit een versie is die hier niet staat dan kunt u die versie bij ons opvragen (klantenservice.nl@rcibanque.com).

I Algemene voorwaarden Stichting Keurmerk Private Lease

II Aanvullende voorwaarden Renault Financial Services

III Verzekeringsvoorwaarden

IV Innameprotocol

V Berijdershandleiding

VI Klachtenprocedure

VII Privacy verklaring

Voorwaarden bij contracten getekend voor 1 maart 2018

Op uw leasecontract staat welke versie van de voorwaarden van toepassing zijn. Als dit een versie is die hier niet staat dan kunt u die versie bij ons opvragen (sales@renaultbusinessfinance.nl).

I Algemene voorwaarden Stichting Keurmerk Private Lease

II Aanvullende voorwaarden Renault Business Finance

III Verzekeringsvoorwaarden

IV Innameprotocol

V Berijdershandleiding

VI Klachtenprocedure

VII Privacy verklaring