Disclaimer

Door het gebruiken van deze website ga je akkoord met de voorwaarden van Renault en Renault Financial Services (RFS) voor het gebruik van de website, die voorwaarden worden hieronder beschreven. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet je deze website niet gebruiken.
 De informatie op deze website is met veel zorgvuldigheid samengesteld. RFS garandeert echter niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur, ook niet dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. RFS is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, die het gevolg zijn van mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van de informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.
Houdt er rekening mee dat de maandelijkse termijnen gedurende de looptijd aangepast worden aan de op dat moment van toepassing zijnde motorrijtuigenbelasting. De genoemde tarieven op deze website zijn onder voorbehoud van acceptatie en/of wijzigingen en inclusief btw. RFS doet haar uiterste best de actuele prijzen te hanteren op deze website, echter zijn prijswijzigingen voorbehouden en kan het voorkomen dat er op deze website niet-accurate prijzen gehanteerd worden. Zodoende kunnen aan de prijzen op deze website geen rechten worden ontleend. De prijzen in het uiteindelijke contract dat je per e-mail van RBF ontvangt zijn leidend.

Gebruik van links

Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van andere partijen dan RFS. Zulke links worden uitsluitend voor je gemak verstrekt. RFS heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. RFS is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die het gevolg zijn van het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom op de website (waaronder logo’s, grafische voorstellingen, teksten en alle overige gegevens) berusten uitsluitend bij RFS of haar licentiegevers. RFS of haar licentiegevers behouden zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Je mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzingen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voorzover dit nodig is voor je eigen gebruik van de website of voorzover dit is toegestaan op grond van de wet.